Nová pravidla pro navyšování minimální mzdy v ČR

Klíčové změny v systému zvyšování minimální mzdy

Od roku 2025 budou v Česku platit nová pravidla pro navyšování minimální mzdy. Tyto změny jsou součástí novely zákoníku práce, která zavedla mechanismus valorizace minimální mzdy. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) bude každoročně do 30. září vyhlašovat novou výši minimální mzdy na základě předem stanovených parametrů.

Mechanismus výpočtu

Minimální mzda bude vypočítávána podle predikce průměrné hrubé mzdy, kterou každý rok zveřejní Ministerstvo financí. Následně se tato predikce vynásobí koeficientem stanoveným vládou, který bude platný na dvouleté období. Výsledná částka se zaokrouhlí na stovky korun a zveřejní.

Půjčka od Komerční banky
Ăšrok: 6,9 %
Půjčka od Raiffeisenbank
Ăšrok: 4,8 %

Dlouhodobé cíle a očekávání

Ministr práce Marian Jurečka uvedl, že cílem je zajistit transparentní a předvídatelný růst minimální mzdy. Do roku 2029 by měla minimální mzda dosáhnout alespoň 47 % průměrné mzdy. Pro rok 2025 je stanovena na 42,2 % průměrné mzdy.

Zaručený plat ve veřejném sektoru

Novela zavádí i změny ve veřejném sektoru, kde bude místo zaručené mzdy platit tzv. zaručený plat. Tento plat bude rozdělen do čtyř skupin podle nároků na kvalifikaci, s různými násobky minimální mzdy.

Omezení byrokracie

Další změnou je zrušení povinnosti vytvářet písemný rozvrh čerpání dovolené, což má za cíl snížit administrativní zátěž pro zaměstnavatele.

Pro více informací navštivte Měšec.cz.